Kategorier
Reguleringsmøter

Reguleringsmøter

Om Fiskeridirektoratet som sine årlige reguleringsmøter:

Reguleringsmøtet (fiskeridir.no)

Hvordan blir en reguleringsforskrift fastsatt? Se reguleringshjulet:

Hvordan blir en reguleringsforskrift fastsatt? – regjeringen.no