Kategorier
Møter i Bivdu

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2023


Det innkalles til årsmøte i Bivdu lørdag 9. september kl. 13:00 på Lakselv Hotell, Gjestiveribakken, Lakselv.

Saker til behandling:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen
 3. Styrets årsberetning
 4. Regnskap 2022
 5. Budsjett 2023
 6. Fastsettelse av medlemskontingent for 2023
 7. Retten til fiske for befolkningen som bor i fjordene og på kysten
 8. Innkomne saker
 9. Valg

  Saker som ønskes tatt opp må være styreleder Inge Arne Eriksen i hende senest 1 uke før årsmøtet. E-postadresse: inge@bivdu.com.
  Det tas sikte på også å gjennomføre årsmøtet på nett.

  På grunn av servering og mulig nettløsning ønsker styret at de som vil delta gir beskjed om dette til kasserer Trond-Einar Karlsen tel. 482 18 402 mail: trond.einar.karlsen@gmail.com

De som ønsker å tegne seg som medlem i Bivdu før årsmøtet kan registrere seg som medlem på vår nettside: Innmelding – Bivdu


Hilsen styret
Inge Arne Eriksen, leder

Bivdu på Facebook