Innmelding

Fordelen med å være medlem i Bivdu er at Bivdu er den eneste fiskeriorganisasjon i Norge som har lovfestet rett til å konsultere direkte med statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter. Her kan Bivdu direkte ta opp dine problem og forslag til løsninger.

Bivdu arbeider for å ivareta rettighetene til tradisjonelt fiske for alle fjord- og kystfiskere, noe som også omfatter rett til å drive sjølaksefiske. Bivdu vil gjennom norsk lov og urfolksretten ivareta fiskernes rett til bruk av sine fiskeområder, slik at fiskerne ikke taper fiskeområder til eksempelvis oppdrett, havvind og andre brukerinteresser.

Ønsker du bli medlem? Benytt skjemaet under. Når du har sendt inn skjemaet vil du få tilsendt betalingsinformasjon på den oppgitte epostadressen. Medlemskapet er ikke gjeldende før medlemskontingent er innbetalt

Gjeldende satser for medlemskontingent:

MedlemstypeKontingent
Fisker registrert på blad B1000,- pr år
Fisker registrert på blad A1000,- pr år
Sjølaksefisker450,- pr år
Medlem100,- pr år