Velkommen til Bivdu!

Bivdu er en ideell og politisk uavhengig landsdekkende næringsorganisasjon. Bivdus målsetting er å ivareta interessene til alle som bor i sjøsamiske områder, når det gjelder sin rett til høsting og bruk av marine ressurser (også laks) i sine nærområder.


Nyheter fra BIVDU

  • Støtt rettsak mot staten

    Nå begynner kampen mot staten for å få fiskerettighetene tilbake til befolkningen på kysten og i fjordene i nord (sjøsamiske områder). Økonomisk bidrag og støtte som skal brukes til rettssaken, kan innbetales til bankkonto nr. 4509 35 92585, eller til Vipps nr.  92 66 70. Denne kampen må og skal vi vinne for å bevare…

    Les mer

  • Rettighetene til fiske skal tilbakeføres befolkningen i nord!

    Pressemelding Bivdu som representerer fiskere i sjøsamiske områder har partsevne til å gå til søksmål mot staten. Vi jobber nå aktivt med å legge grunnlaget for å gå til sak mot staten, slik at rettighetene kan tilbakeføres til befolkningen i sjøsamiske områder. Og dette blir en sak som ikke vil stoppe i norsk rettsvesen, men bli…

    Les mer