Oppdrett


Bivdu vil ivareta fiskernes rett til fiske i fjordene og på kysten, og her må oppdrett vike. Bakgrunnen er at fiskerne under 11 meter har en lovfestet rett til fiske og den kan ikke lenger oppdrettsnæringa lukke øynene for, og heller ikke kommunene, fylkeskommunene og nasjonale fiskerimyndigheter.