Konsultasjoner


Bivdu etablerer sin rett til konsultasjon med statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter. Jf. Samelovens bestemmelse om konsultasjoner:
Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) – Kapittel 4 Konsultasjoner – Lovdata

Om konsultasjonsplikt etter sameloven
Svar fra Kommunal- og distriktsdepartementet til Statsforvalteren i Troms og Finnmark:

Retningslinjer for konsultasjon – Bivdu

Konkrete saker

(Oppdateres)