Sjølaksefiske

  • Sjølaksefiskenes rett til laksefiske må tilbakeføres, slik fangstfordelingen var før myndighetene systematisk gjennom ulike fredningsordninger begynte en fjerning av retten til laksefiskerne (rettighetshaverne) i sjø, og dermed også sjølaksefisket som en særdeles viktig næring og kulturbærer i sjøsamiske områder. Dette tilsier at sjølaksefisket har rett til 70 % av laksefangsten mens elvefiskerne har rett til 30 %.
  • Sjølaksefiskerne er også rettighetshavere til fangst av stillehavslaks/pukkellaks og andre anadrome arter, som alle er viktige matressurs ved fangst i sjø.

Bivdu stevner staten

Bivdu til rettssak mot staten på grunn av langvarig og urettmessig nedskjæring i sjølaksefiske.
Les mer