Styret

Leder Inge Arne Eriksen

Nestleder Bjarne H Johansen

Sekretær Svanhild Andersen

Kasserer Trond-Einar Karlsen

Styremedlemmer

Stein Mauseth

Peder Jensen

Britt Irene Ring

Olav Nordstrand