Styre

Leder Inge Arne Eriksen

Nestleder og kasserer Trond-Einar Karlsen

Sekretær Benedicte Karlsen

Styremedlemmer

Stein Mauseth

Peder Jenssen

Britt Irene Ring

Olav Nordstrand