Stillehavs-/pukkellaks


Pukkellaks er en fiskeart i laksefamilien med en særegen biologi. Spesielt hannene får i gytetiden en karakteristisk pukkel på fremre del av ryggen. Samtidig blir under- og overkjeven forlenget. Pukkellaksen tilhører det vi kaller stillehavslaksene, i slekten Oncorhynchus. Den er en økonomisk viktig art både i Russland, Canada og Alaska, men står oppført på den norske fremmedartlista.» (Store norske leksikon)

Bivdu ønsker å bidra til fangst av stillehavs-/pukkellaks i Tanafjorden. Stillehavslaksen er en introdusert og ikke ønsket art i norske farvann. Målet med økt fangst av stillehavslaks i Tanafjorden er at dette i første rekke vil være et effektivt tiltak for å hindre / redusere stillehavslaksens mulighet til fritt å vandre opp i eks. Tanavassdraget.

Stillehavslaks vokser og lever størsteparten (ca. 95 %) av sitt liv i sjøen. Ved kjønnsmodning vandrer den opp i elv, gyter og dør. Ved fangst i sjø er arten en god og ettertraktet matfisk som krever en skånsom behandling på linje med alle fiskearter for å bevare en høy kvalitet.
(Inge Arne Eriksen, leder i Bivdu, fra innlegg i Fiskeribladet).


Tegning av pukkellaks Av US Fish and wildlife service. Fra Store norske leksikon


Innspill fra Bivdu om stillehavs-/pukkellaks


Illustrasjon: Tegning av pukkellaks Av US Fish and wildlife service. Fra Store norske leksikon