Kategorier
Adgang til fiske

Fiskere på blad A må få fortsette etter fylte 75 år


Bivdu ønsker at mantallsforskriften forandres slik at fiskere på blad A kan fortsette sitt yrkesaktive liv etter fylte 75 år og dermed ha et fullverdig liv på sine eldre dager.

Særlig gjelder dette i de sjøsamiske områdene der det materielle kulturgrunnlaget står sterkt og spiller en avgjørende rolle for folks trivsel, verdighet og anseelse. Det kan også nevnes at de eldre i den sjøsamiske kulturen har en spesiell viktig funksjon i kunnskapsoverføring mellom generasjonene og opplæring av yngre fiskere.

Les mer om dette her: