Kategorier
Adgang til fiske Rettighetskrav

Støtt rettsak mot staten

Nå begynner kampen mot staten for å få fiskerettighetene tilbake til befolkningen på kysten og i fjordene i nord (sjøsamiske områder). Økonomisk bidrag og støtte som skal brukes til rettssaken, kan innbetales til bankkonto nr. 4509 35 92585, eller til Vipps nr.  92 66 70.

Denne kampen må og skal vi vinne for å bevare bosetting og aktivitet på kysten og i fjordene våre.

Kampen er i hovedsak for våre etterkommere, slik at de kan fortsette det frie gode liv som fiskere i nord.  

Kategorier
Adgang til fiske

Fiskere på blad A må få fortsette etter fylte 75 år


Bivdu ønsker at mantallsforskriften forandres slik at fiskere på blad A kan fortsette sitt yrkesaktive liv etter fylte 75 år og dermed ha et fullverdig liv på sine eldre dager.

Særlig gjelder dette i de sjøsamiske områdene der det materielle kulturgrunnlaget står sterkt og spiller en avgjørende rolle for folks trivsel, verdighet og anseelse. Det kan også nevnes at de eldre i den sjøsamiske kulturen har en spesiell viktig funksjon i kunnskapsoverføring mellom generasjonene og opplæring av yngre fiskere.

Les mer om dette her: