Kategorier
Kvoter

Utvidelse av kystfiskekvoten

Bivdu har bedt om en snarlig utredning om utvidelse av geografisk område og størrelse på kystfiskekvoten.

07.11.2022: Brev er sendt til Fiskeridepartementet, Sametinget og Fjordfiskenemnda, med anmodning om å ta et aktivt initiativ for å

  • Igangsette en utredning som har som mål å synliggjøre det området som samer i dag og tidligere har bebodd, for gjennom dette å kunne revitalisere og gjenoppbygge samisk kultur, næring og bosetting i sjøsamiske områder.
  • Området som en vil komme frem til i denne utredningen skal også legges til grunn for at områdebeskrivelsen i deltakerloven § 21, sjette ledd blir i tråd med denne utvidelsen.
  • Ved en eventuell utvidelse av området for bruk av kystfiskekvoten vil det fra Bivdus side være et absolutt krav om at kystfiskekvoten økes i takt med de båtene som kommer inn i fiske på kystfiskekvoten.

Hele brevet kan leses her: