Kategorier
Diverse saker Kvoter

Rekrutteringskvotebonus til unge fiskere

Søknadsskjema til rekrutteringskvoter i åpen gruppe er nå klar på fiskeridirektoratets nettsider.

Ifølge fiskeridirektoratet er det åpnet for å tildele inntil seks rekrutteringskvoter som gjelder torsk, hyse og sei nord for 62°N, makrell i Nordsjøen, sild i Nordsjøen og nvg-sild. Ordningen gjelder fiskere i åpen gruppe, og har som formål å bidra til at flere unge på sikt kan delta i lukket fiskeri.

Søknadsfristen er 31. desember 2023.

Les mer og søk på Fiskeridirektoratets nettsider

(Kilde: https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Nyheter/2023/soknadsskjema-til-rekrutteringskvoter-i-open-gruppe-er-klart)

Kategorier
Kongekrabbe Kvoter

Krabbekvoter: Det må tas hensyn til de aller minste


«– Vi vil på det sterkeste oppfordre Sametinget i sin konsultasjon med fiskeriminister Cecilie Myrseth om å ta hensyn til retten og muligheten til kongekrabbefiske neste år for de minste av de minste fartøyene i krabbeområdet i Finnmark, sier Bivdu-leder Inge Arne Eriksen.

Han viser til et oppslag i Ságat nylig der han mener det kommer frem at Sametinget er fornøyd med at aktivitetskravet for å delta i krabbefiske i 2024 blir som i dag – på 200.000 kroner.» (Utdrag fra intervju i Ságat)

Ber de ta hånd om de aller minste (sagat.no)

Intervjuet i e-avis.


Innlegget i Ságat som det vises til:
Fornøyd med krabbeseier (sagat.no)

Kategorier
Kvoter

Kystfiskekvoten må økes

20.03.2023. Bivdu henstiller myndighetene til straks å øke eksisterende båtkvotene med 8 tonn i fiske på Kystfiskekvoten i åpen gruppe torsk i 2023.

Med erfaringer fra 2022 der 60 % av Kystfiskekvoten ikke ble fisket på grunn av bl.a. for lave båtkvoter, vil Bivdu – allerede nå – oppfordre Fiskeridirektøren til å øke båtkvoten i fiske på Kystfiskekvoten. For at fiskerne skal få fisket opp sin tildelte kystfiskekvote i årets vårfiske
foreslår Bivdu at Fiskeridirektoratet straks øker båtkvoter med 8 tonn.

Les mer

Kategorier
Kvoter

Utvidelse av kystfiskekvoten

Bivdu har bedt om en snarlig utredning om utvidelse av geografisk område og størrelse på kystfiskekvoten.

07.11.2022: Brev er sendt til Fiskeridepartementet, Sametinget og Fjordfiskenemnda, med anmodning om å ta et aktivt initiativ for å

  • Igangsette en utredning som har som mål å synliggjøre det området som samer i dag og tidligere har bebodd, for gjennom dette å kunne revitalisere og gjenoppbygge samisk kultur, næring og bosetting i sjøsamiske områder.
  • Området som en vil komme frem til i denne utredningen skal også legges til grunn for at områdebeskrivelsen i deltakerloven § 21, sjette ledd blir i tråd med denne utvidelsen.
  • Ved en eventuell utvidelse av området for bruk av kystfiskekvoten vil det fra Bivdus side være et absolutt krav om at kystfiskekvoten økes i takt med de båtene som kommer inn i fiske på kystfiskekvoten.

Hele brevet kan leses her: