Kategorier
Kvoter

Kystfiskekvoten må økes

20.03.2023. Bivdu henstiller myndighetene til straks å øke eksisterende båtkvotene med 8 tonn i fiske på Kystfiskekvoten i åpen gruppe torsk i 2023.

Med erfaringer fra 2022 der 60 % av Kystfiskekvoten ikke ble fisket på grunn av bl.a. for lave båtkvoter, vil Bivdu – allerede nå – oppfordre Fiskeridirektøren til å øke båtkvoten i fiske på Kystfiskekvoten. For at fiskerne skal få fisket opp sin tildelte kystfiskekvote i årets vårfiske
foreslår Bivdu at Fiskeridirektoratet straks øker båtkvoter med 8 tonn.

Les mer