Kategorier
Reguleringsmøter

Dato for reguleringsmøte 2023


Informasjon fra Fiskeridirektoratet: «Datoene for reguleringsmøtet vil i år blir 15. og 16. november 2023. Invitasjon vil komme i løpet av september måned.» Reguleringsmøte november 2023 (fiskeridir.no)