Kategorier
Innspill fra Bivdu Rettighetskrav

Rettighetene til fiske skal tilbakeføres befolkningen i nord!

Pressemelding
Bivdu som representerer fiskere i sjøsamiske områder har partsevne til å gå til søksmål mot staten. Vi jobber nå aktivt med å legge grunnlaget for å gå til sak mot staten, slik at rettighetene kan tilbakeføres til befolkningen i sjøsamiske områder. Og dette blir en sak som ikke vil stoppe i norsk rettsvesen, men bli videreført og avslutte med menneskerettighetsdomstolen i Haag.

I Stortingets behandling av meldingen om fiske, som behandles i Stortinget på mandag 29. april, er flere og flere fiskere og politikere blitt klar over at Stortinget ikke ønsker å ivareta befolkningens i nord sin rett til fiske på lokale ressurser.

Selv om dette direkte går utover befolkningen og fiskerne i fiskeriavhengige kommuner og fylker i nord, der fisken nå står like utfor «støa» og inn til moloene.

Folk i nord som alltid har kunne brødfø seg av sine kystnære ressurser, ser nå at de har mistet sin hevdvunnet rett til fiske. Dette er en tragedie for alle i disse områdene ettersom de gjennom all tid har bygd sin eksistens, sin næring og sine samfunn på denne retten til fiske. Bivdu anser dette som en urett og et direkte brudd på menneskerettighetene til befolkning i samiske områder (nord for Trondheims fjorden).

Dette menneskerettighetsbruddet har Bivdu i flere år prøvd å gjøre noe med, men uten å bli hørt.

Nå når fiskerne ikke får fiske, fiskemottakene må stenge og permittere sine ansatte i mangel på fisk, ser en nå et gryende opprør blant fiskerne, politikeren og befolkningen i nord. De akseptere rett og slett ikke at båtene ligger stille, folk blir permittert og kommunene mister sine skatteinntekter fra fiske!

Dette ønsker Bivdu å gjøre noe med gjennom rettsapparatet når politikerne ikke makter å beskytte sine innbyggere.

Håper at alle som ønsker å gå til rettslige skritt for å for å få fiskerettigheten tilbake til befolkningen i nord blir medlemmer, eller på annen måte støtter opp vårt arbeid (se: https://bivdu.no/ )

Inge Arne Eriksen
Leder i Bivdu