Kategorier
Møter i Bivdu

Fra årsmøte i Bivdu 09.09.2023

Saker fra årsmøtet som ble avholdt i Lakselv lørdag 9. september 2023.

Protokoll fra årsmøtet
med innkalling og årsberetning for 2022 som vedlegg.

Årsmøtesak 04/2023: Tilbakeføring av saltvannsfiskeretten til befolkningen i samiske områder

Enstemmig vedtak, med bakgrunnsinformasjon:

Kategorier
Møter i Bivdu

Årsmøte 2023 – dokumenter

Innkalling med program og informasjon om årsmøtesak 04-2023: Tilbakeføring av saltvannsfiskeretten til befolkningen i samiske områder.

Kategorier
Møter i Bivdu

Innkalling til årsmøte i Bivdu den 10. september 2022

Herved innkalles det til årsmøte i Bivdu lørdag 10. september kl. 14:00 på «Misjonshuset», Ringveien 5, 9845 Tana bru.

Saker til behandling:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen
3. Styrets årsberetning
4. Regnskap 2021
5. Budsjett 2022
6. Fastsettelse av medlemskontingent for 2023
7. Innkomne saker
8. Valg
Saker som ønskes tatt opp må være styreleder Inge Arne Eriksen i hende senest 1 uke før årsmøtet. E-postadresse: inge@bivdu.com.
Det tas sikte på også å gjennomføre årsmøtet på nett.
På grunn av servering og mulig nettløsning ønsker styret at de som vil delta gir beskjed om dette til nestleder Bjarne H. Johansen tel. 957 65 665 eller mail: bjarne.johansen@dinpost.no
De som ønsker å tegne seg som medlem i Bivdu kan registrere seg som medlem på vår nettside: https://bivdu.no.

Hilsen styret
v/ leder Inge Arne Eriksen.