Kategorier
Diverse saker Kvoter

Rekrutteringskvotebonus til unge fiskere

Søknadsskjema til rekrutteringskvoter i åpen gruppe er nå klar på fiskeridirektoratets nettsider.

Ifølge fiskeridirektoratet er det åpnet for å tildele inntil seks rekrutteringskvoter som gjelder torsk, hyse og sei nord for 62°N, makrell i Nordsjøen, sild i Nordsjøen og nvg-sild. Ordningen gjelder fiskere i åpen gruppe, og har som formål å bidra til at flere unge på sikt kan delta i lukket fiskeri.

Søknadsfristen er 31. desember 2023.

Les mer og søk på Fiskeridirektoratets nettsider

(Kilde: https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Nyheter/2023/soknadsskjema-til-rekrutteringskvoter-i-open-gruppe-er-klart)